Scouting op Maat

over het wegwerken van

financiële, materiële en andere

drempels

Wie scouts zegt, zegt scoutskamp. En wie scoutskamp zegt, zegt matje, slaapzak, trekzak…

Naast de jaarlijkse uitgaven aan kampen en weekends, zijn er dus nog een heel pak ‘verborgen uitgaven’.

Het is niet voor elk gezin even evident, zeker met meerdere scoutsleden binnen het gezin. Voor sommige ouders wegen deze kosten zwaarder door dan voor anderen. Al zullen ouders daar niet altijd graag mee op de proppen komen.

Ook voor leiding is het niet altijd gemakkelijk om signalen bij ouders op te vangen die erop wijzen dat het kostenplaatje van scouting voor hen een drempel is.

Het is daarom belangrijk om te weten dat er verschillende initiatieven bestaan om tegemoet te komen aan deze mogelijke financiële drempel voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen.

Al deze initiatieven, worden gebundeld onder de noemer Scouting op Maat: een fonds dat tegemoetkomt aan de kosten van scouting.

Want scouting, da’s voor iedereen!

Deze zijn ook terug te vinden op de website van Scouts en Gidsen Vlaanderen: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ouders/praktisch/lidgeld/scouting-op-maat

Hieronder geven we een overzicht van Scouting op Maat en andere mogelijke initiatieven om de kosten van scouting zo laag mogelijk te houden.

Kom je in aanmerking?

Allereerst is het belangrijk om te weten of je in aanmerking komt voor Scouting op Maat.

Scouting op Maat bestaat voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Gezinnen in schuldbemiddeling of verbonden aan het OCMW, personen met recht op verhoogde tegemoetkoming, alleenstaande ouders, alleenwonende leden, leden verbonden aan een instelling…

Indien je in aanmerking komt of twijfelt of je in aanmerking komt, kan je mondeling aanvraag doen bij een van onderstaande leidsters. Zij proberen een vertrouwenspersoon te vormen en stellen zo discreet mogelijk de benodigde documenten op.

- Ella          0496300649

- Anna       0498564447

- Pauline    0476547551

- Marie E.   0479932492

Verminderd lidgeld

Wie in aanmerking komt voor Scouting op Maat betaalt slechts 10 euro inschrijvingsgeld.

Uniform op Maat

Leden die recht hebben op Scouting op Maat, krijgen korting in de Hopper winkels als ze hun lidnummer doorgeven. Dit nummer is te vinden je op je lidkaart. Je krijgt 60 procent korting voor een hemd en 50 procent voor een broek, rok of trui. Verder info hierrond kan je op onze site terugvinden onder de knop: uniform.

Fonds op Maat

Naast het verminderd lidgeld is er ook Fonds op Maat:

Voor weekends en kampen komt Scouts en Gidsen Vlaanderen ook tussenbeide. Het idee is dat ouders of leden een derde betalen, Scouts en Gidsen Vlaanderen een derde en onze scouts Grimmertinge ook een derde.

Naast weekends en kampen, kan er ook tegemoet gekomen worden bij speciale vergaderingen die wel wat geld kosten, zoals bijvoorbeeld de barbecue op het einde van het scoutsjaar of een ontbijtvergadering.

Ook hiervoor vraag je dit aan bij de eerder vermelde leiding.