Inschrijvingen scoutsjaar 2020-2021

Dag Grimmies, ouders, sympathisanten


Onze scouts is een goed draaiende en enthousiaste groep. Dit zien we aan het ledenaantal die de laatste jaren sterk aan het stijgen is. Wij willen focussen op kwaliteit en niet kwantiteit. Vandaar hebben we dit jaar besloten om met een ledenstop en wachtlijsten te werken. Vooral vorig jaar hebben wij gemerkt dat te veel leden, de kwaliteit van onze vergaderingen niet ten goede gaat.


Wat houdt dit nu allemaal in? Er is een verschil met registratie tussen reeds actieve leden en nieuwe leden. Ook voor eventuele zussen van actieve leden is het anders.


Actieve leden

De ledenstop houdt in dat we per geboortejaar maximum 15 kinderen toelaten. Echter, als uw dochter reeds in de scouts zit, mag zij sowieso blijven. Dit wil zeggen, zijn er nu al meer dan 15 kinderen van het geboortejaar van uw dochter, is dit geen probleem en kan zij zich opnieuw inschrijven voor het aankomende scoutsjaar.


Nieuwe leden

De ledenstop houdt in dat we per geboortejaar maximum 15 kinderen toelaten. Dit wil zeggen, vanaf er meer dan 15 kinderen van het geboortejaar van uw dochter zijn ingeschreven, komt uw dochter op de wachtlijst terecht. Hierbij hanteren we het ‘first come, first served’ principe. Van zodra er een plekje vrijkomt, krijgt de eerste op de wachtlijst de kans om zich in te schrijven.


Zit er al een zusje van uw kind in de scouts? Dan heeft zij voorrang bij het inschrijven en komt zij bovenaan de wachtlijst terecht.


Hoe inschrijven?

Het inschrijven van actieve/nieuwe leden zal in 2 shiften gebeuren.


Eerst dienen alle actieve leden een mail te sturen naar groepsleiding@grimmertinge.be met de vermelding of de reeds actieve Grimmie blijft of niet. Dit kan van 17/08 – 27/08. Indien ze blijft willen wij u verzoeken om zo snel mogelijk het jaargeld te betalen. Zijn er eventuele aanpassingen van uw gegevens, dan krijgen wij die best ook in de mail.


Het inschrijvingsgeld bedraagt zoals elk jaar 49 euro.


Hierin is inbegrepen:


- Het inschrijvingsgeld voor het verbond (32 euro) . Dit dekt o.a. de verzekering maar ook alle correspondentie vanuit het verbond zelf (boekjes, folders, e.d.).

- Geld voor onze lokalenkas (7 euro) (elektriciteit, water, gas en onderhoud)

- Alle correspondentie vanuit onze eigen groep (6 euro) (kampboekjes en brieven)

- Aankoop materiaal (4 euro) (tenten, spelmateriaal...)

- Meer dan dertig activiteiten gedurende een volledig werkjaar (september tot mei)


Om uw dochter in te schrijven kan u dit bedrag storten op het rekeningnummer

BE79 0014 6967 9433

met de volgende vermelding: ‘inschrijving scoutsjaar -naam en tak‘


Stuur vervolgens een mailtje naar groepsleiding@grimmertinge.be met de verdere gegevens (naam, tak, geboortedatum, adres, telefoon/ gsmnummers, e-mail adres). Deze gegevens zijn van uitermate belang. Zonder dit kunnen wij uw dochter niet registeren en is ze bijgevolg ook NIET verzekerd.

Scouts & Gidsen Vlaanderen biedt ook Scouting op Maat voor iedereen die het een hulp kan zijn. Voor meer info kan u volgende link gebruiken: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ik-wil-naar-descouts/lidgeld/kan-het-voor-minder-geld


Bij nog meer vragen mag u een van de groepsleiding hierover aanspreken.


Voor de nieuw leden en zussen van actieve leden is er een ander moment om zich te registreren. Dit is van 29/08 – 05/09. Dit gebeurt op een andere manier dan de actieve leden. Registraties die we voor 29/08 ontvangen zijn niet geldig.


Jullie klikken op volgende link en vullen alles correct in; https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/client/formulier.html#/lidworden?groep=W1204M (→ het is zeer belangrijk om deze correct en volledig in te vullen). Jullie moeten het lidgeld nog niet overschrijven. Dit gebeurt pas wanneer jullie een bevestigingsmail hebben gekregen dat uw dochter weldegelijk is ingeschreven.


Voor de nieuwe leden; wanneer jullie alle gegevens hebben ingevuld komen jullie op de wachtlijst. Nadat alle aanvragen zijn binnen gekomen bekijken we in welke groep er nog kinderen bij kunnen en waar we helaas kinderen en ouders moeten teleurstellen.


Voor de zussen van actieve leden, ook jullie komen eventueel op de wachtlijst als dit nodig zou zijn, maar jullie komen wel bovenaan de wachtlijst te staan.


6 september krijgt iedereen te horen of je al dan niet bent ingeschreven. Hou dus zeker jullie mailbox in de gaten! Af en toe de site checken voor een update is zeker aangeraden! Voor de nieuwe leden, vanaf u een bevestigingsmailtje hebt gekregen is het mogelijk om het lidgeld te betalen.


Elke vergadering zal er een aanwezigheidslijst bij gehouden worden. Als we zien dat een Grimmie meerdere keren niet komt zullen de ouders opgebeld worden met de vraag of uw dochter nog in Grimmertinge blijft. Zo zullen we sneller uitgeschreven kinderen opsporen om nieuwe kinderen toe te laten.


In verband met de huidige corona omstandigheden weten wij zelf niet hoe het scoutsjaar er zal uitzien. Maar vanaf er meer zekerheid/duidelijkheid is krijgen jullie hier nog verdere informatie over. 


Stevige Linker van de Groeps