Inschrijvingen scoutsjaar 2022-2023

Beste Grimmies, ouders, sympathisanten


Het is bijna tijd voor het nieuwe scoutsjaar! Kijken jullie er ook zo hard naar uit? 


Vooraleer we weer kunnen ravotten en spelen moeten eerst nog alle kinderen correct zijn ingeschreven. Maar hoe moet ik dit nu gaan doen? Lees deze brief rustig door, alles staat uitgelegd. 


Er is een verschil in registratie tussen reeds actieve leden en nieuwe leden. We werken zoals voorgaande jaren nog steeds met een ledenstop. De ledenstop houdt in dat we per geboortejaar maximum 15 kinderen toelaten.


Actieve leden

Echter, als uw dochter reeds in de scouts zit, mag zij sowieso blijven. Dit wil zeggen: zijn er nu al meer dan 15 kinderen van het geboortejaar van uw dochter, dan is dit geen probleem en kan zij zich opnieuw inschrijven voor het komende scoutsjaar.


Nieuwe leden

Dit wil voor nieuwelingen zeggen: vanaf er meer dan 15 kinderen van het geboortejaar van uw dochter zijn ingeschreven, komt uw dochter op de wachtlijst terecht. Hierbij hanteren we het ‘first come, first served’ principe. Van zodra er een plekje vrijkomt, krijgt de eerste op de wachtlijst de kans om zich in te schrijven.

 

Zit er al een zus of broer van uw kind in Grimmertinge of Sint-Hubertus? Dan heeft zij voorrang bij het inschrijven en komt ze bovenaan de wachtlijst terecht.


 


Hoe inschrijven?

Het inschrijven van de actieve en nieuwe leden zal in 2 shiften gebeuren.


  1. Actieve leden


Eerst willen we van alle actieve leden weten indien deze blijven of niet. Indien men lid wil blijven, dient de inschrijving door de betaling in orde gebracht te worden. Enkel wanneer de betaling is ontvangen is uw kind correct ingeschreven. Dit kan vanaf nu tot 14/08/2022. Heeft u eventuele aanpassingen in de gegevens, dan krijgen wij die best ook in de mail. 


Het inschrijvingsgeld bedraagt zoals elk jaar 49 euro. 

Hierin is inbegrepen: 

- Het inschrijvingsgeld voor het verbond (36,70 euro) . Dit dekt o.a. de  verzekering maar ook alle correspondentie vanuit het verbond zelf  (boekjes, folders, e.d.). 

- Geld voor onze lokalenkas (7 euro) (elektriciteit, water, gas en  onderhoud) 

- Alle correspondentie vanuit onze eigen groep (6 euro) (kampboekjes  en brieven) 

- Aankoop materiaal (4 euro) (tenten, spelmateriaal...) 

- Meer dan dertig activiteiten gedurende een volledig werkjaar  (september tot mei) 


Om uw dochter in te schrijven kan u dit bedrag storten op het  rekeningnummer 

BE10 7330 6388 1604 de volgende vermelding:  


‘Inschrijving 2022/2023 naam en tak


Er kan ook betaald worden met AXI-Bonnen.
Voeg dan in de vermelding extra ‘AXI-bonnen + het bedrag dat u wilt betalen met AXI-bonnen erbij. U dient bij één van de eerste vergaderingen deze mee te brengen. Indien u wenst deze later te gebruiken, dit kan ook voor weekends of kampen (controleer de datum!). 


Indien uw gegevens  veranderd zijn stuurt u vervolgens een mailtje naar groepsleiding@grimmertinge.be met de verdere gegevens (naam, tak, geboortedatum, adres, telefoon/ gsmnummers,  e-mailadres). Deze gegevens zijn van uitermate belang. Zonder dit kunnen wij  uw dochter niet registeren en is ze bijgevolg ook NIET verzekerd. 


Scouts & Gidsen Vlaanderen biedt ook Scouting op Maat voor iedereen die het een hulp kan zijn. Voor meer info kan u volgende link gebruiken: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ouders/praktisch/lidgeld/scouting-op-maat

Bij nog meer vragen mag u een van de groepsleiding hierover aanspreken. Er zal hier discreet mee om gesprongen worden. Laat het een hulp zijn!


    2. Nieuwe leden / zussen


Voor nieuwe leden en zussen van actieve leden is er een ander moment om  zich te registreren. Dit is vanaf 22/08/2022 tot en met 28/08/2022. Dit gebeurt op een andere manier dan de actieve leden. Registraties/mails die we voor 22/08/2022 ontvangen zijn NIET geldig. Jullie klikken op volgende link en vullen alles correct in;  

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/client/formulier.html#/lidworden?groep=W1204M (→ het is zeer belangrijk om deze correct  en volledig in te vullen). Jullie moeten het lidgeld nog niet overschrijven. Dit  gebeurt pas wanneer jullie een bevestigingsmail hebben gekregen dat uw  dochter wel degelijk is ingeschreven. Overschrijven doe je vervolgens zoals vermeld in het kader hierboven.


Voor de nieuwe leden; wanneer jullie alle gegevens hebben ingevuld, komen jullie op de wachtlijst. Nadat alle aanvragen zijn binnengekomen bekijken we in welke groep er nog kinderen bij kunnen en waar we helaas kinderen en ouders moeten teleurstellen.  


Voor de zussen van actieve leden, ook jullie komen eventueel op de wachtlijst als dit nodig zou zijn, maar jullie komen wel bovenaan de wachtlijst te staan.  


29 augustus krijgen alle nieuwe leden te horen of je al dan niet bent ingeschreven. Hou dus  zeker jullie mailbox in de gaten! Voor de nieuwe leden, vanaf u een bevestigingsmailtje hebt gekregen is het mogelijk om het lidgeld te betalen. 


Elke vergadering zal er een aanwezigheidslijst bijgehouden worden. Als we zien  dat een Grimmie meerdere keren niet komt, zullen de ouders opgebeld worden  met de vraag of uw dochter nog in Grimmertinge blijft. Zo zullen we sneller  uitgeschreven/inactieve kinderen opsporen om nieuwe kinderen toe te laten. 
Stevige Linker van de Groeps