Grimmix gidsen

Elk zennen dag, ik zien Gerrit Callewaert uit Bavikhove, deelgemeente van Harelbeke, ne West-Vlaming. Dat angt mien dus echt de kele ut dat alle minutte dat er een West-Vlaming ip tv komt dat er daar titels worden ondergesmeten. Kvind dat n echte skande. Dadis zovele gelik nen West-Vlaming were achterutsteken. Me zie wieder vree goed te verstaan, takkoord da wieder e keer een woordje anders placeern of nen draai geven aan bepaalde klankn, maar aje nu e bitje meer infort doet gelik da wieder moeten doen voe nen antwerpeneir of nen limburger, dan zien wieder vree goed te verstoan. Dus ik doen nen iproep aan alle tv moakers, doe geweun nen meer infort en zet daar genen titels meer onder. Voila, das al dak moestn zeggen.

 

Zoaterdag zestien moarte van zeven uur tot nehen uur

Miender gaan ollemolle toape te goare spahetti gaan eten bie de vrouwen van Kerlinga. Wieder zoudnt apprecieern moestn junder allemolle 8 euro gepast meepakkn voe die vrouwen contente te maken. Adresse: Ter Pannestraat 6, 8000 Brugge

 

Zoaterdag driejentwintig moarte van ten tweeën tot te vuvven aan de lokaaln

Kzegn assan komt e keer uit je komfortzone, dus miender gaan vandaag gelik echte seuten en nerds nade skoets komen. Zorgt da wieder zien da junder verkleed zien e anders isda beetje nen “fail” gelik dak mien kleinen soms oorn zeggen. Ken geurt dat er twa gelik exaamens zien ofzo, ewel neh, de nerds moogn allemolle kommn.

 

Zoaterdag djertig moarte van ten zevenen tot ten negenenhalf aan de lokaaln

Today is a special day zeitn boer en ie deed alle lichten ut. Tis gelik dawe int iengels zeggen “Earth hour” en wiender doen dan met hjeel den wereld voor een uur olle luchten ut. Dusja kiek wiender gaan dat ook doen é tanne! Pakt al je pislichte mee, anders gaje stukken.

 

Vriedag, zoaterdag en zundag vuvve, zesse en zevene aprille

Mohow vint, miender gaan ip weekend! Aje twa meer moe weten, kiekt eki ip faceboek of de websaait. Bliekboar is de skoets al vree ip to daate.

 

Zoaterdag dertiene aprille

Kiek, me gaan eerlijk en kort zien en nie rond te potte draain, want azo zien de westvlamingen nie. Junder leiding is gaan boitten in Ibiza en kut er nie bie zien. Mo, ken geurt dat je assan ku samenkomen meje maten voe toch bitje die skoetsfeeling te ervoaren. Tis ma ki zeggen é.

 

Zoaterdag twientig aprille van ten tweeën tot te vuvven int stad

Brugge die scone, den oofdstad van de westvlaming. Me gaan da nog zien vanmiddag. Afsproake aan de markte, das da pling met die schone toren met die klokke.

Zoaterdag zjevenentwintig aprille

Mo godver, miender moeten junder were teleurstelln, tgoa nie vandoage, miender moetn werken. Mo de volgenden is e specialleke wi

 

Zundag achtentwientig aprille

Kiek kent gezeit, e specialleke! Breek fast, built fast! Bliekboar kun wiender goed ontbijten. Assan welkom! Aja, derna is’t ook openinge van de nieuwe lokaaln, vo moestjet nog nie gezien en.

 

Zoaterdag vjier meije van ten zessenalf tot ten éénen snachts

Ke goed nieuws en ke vree goe nieuws. Kgon beginnn met goeie nieuws, miender kun nog vode latste ki geld scheppen om ip kamp te gaan na dardennen. Tvree goeie nieuws is da wiender daar were lekkere kip met frietn moogn eten en da miender da voor zevenoenderdfuftig euro kriegen! Me moetn wel beetje caarpooln nadaar, dus je ma en je pa gaan algliek nog e maile kriegen vo misskies te rijden.


Vriedag tien meije van ten zevenen tot ten tienen

Kzoent agliek niemi moetn utleggn é. Pakt e stiksje vleeze mee of etwuk vehetarisch, miender voorzien shnacks, zup en hroentjes. Pakt wel drie euroos mee gepast alstjenblieft, anders kunnen

miender da nie betaaln in de colle.


PS: Miender werken NIE ip dwars deur brugge!! huutssss

 

Tis toopn da junder in form zien voort kamp, want miender wel!!

De leiding aka jullie bff’s

Janne, Margaux, Sarah, Marie en Anna